Przedszkole nr 4 w Działdowie wzięło udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Zgłaszając się do konkursu przedszkole otrzymało zadania konkursowe, które były realizowane przez nauczycielki w poszczególnych grupach od września 2019 do lutego 2020 r. Udało się zrealizować wszystkie 7 zadań, które zgodnie z celem konkursu było kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu. Przez I semestr roku szkolnego 2019/2020 w Przedszkolu nr 4 zorganizowano wiele ciekawych zajęć, spotkań i imprez dla dzieci, w których stawiano na kreatywność m.in. zorganizowano konkurs recytatorsko – wokalny „Christmas Time”. Głównym celem konkursu było kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu i nauki języka poprzez piosenki, wiersze, rozwijanie słownictwa oraz motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób. Do obowiązkowych zadań konkursowych należało również podjęcie pracy z dziećmi metodą „mapy myśli przedszkolaka”, w której wykorzystuje się schematy, rysunki, symbole, hasła. Powstały plakaty, które stanowiły bogatą ilustrację i często były podsumowanie omawianej tematyki bądź realizowanego projektu badawczego. W przedszkolu organizowane były zajęcia dodatkowe tj. kółko matematyczne i kółko przyrodniczo – badawcze podczas których dzieci korzystały z bogato wyposażonych kącików badawczych, dzięki którym mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach przyrodniczych, czy technicznych z doświadczeniami i eksperymentami. Przedszkolaki pracowały z menzurkami, butelkami, słoikami o różnej pojemności, przyrządami mierniczymi takimi jak różne linijki, ekierki, miary krawieckie, poziomice, wagi, termometry itp. oraz sprzętami i urządzenia, np. mikroskop, lupa, kompas, kalkulator, kalejdoskop, lornetka. Kolejnym z zadań było zorganizowanie uroczystości przedszkolnej, której celem było poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. W naszym przedszkolu obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci z wszystkich grup z dumą prezentowały przypięte biało – czerwone kotyliony. Część artystyczna przygotowana była przez dzieci 5-6-letnie, które poprzez wiersze, piosenki i tańce oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. W przedszkolu kontynuowaliśmy również działalność w ramach wolontariatu, biorąc udział w wielu akcjach polegających na wsparciu potrzebujących. Zorganizowano m. in. zbiórkę karmy oraz artykułów dla psów ze schroniska „Podaj łapę” w Tatarach koło Nidzicy oraz dla zwierząt z Zagrody Edukacyjnej – Kozy, Ptaki i inne Cudaki z Zalesia. Tegoroczna zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem. Wspólnie zebrano ponad 100 kg suchej karmy, ok. 35 kg konserw, do tego koce, kołdry, akcesoria i zabawki dla psów. Zwieńczeniem akcji było zorganizowanie wspólnego spotkania z pracownikami schroniska w przedszkolu. W naszym przedszkolu kształtujemy również kompetencje informatyczne. Grupa III Smerfy brała udział w IV edycji programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”. Celem programu było wprowadzanie dzieci w świat programowania i robotyki, oswajanie nowoczesnej technologii poprzez doświadczenia i zabawę z Ozobotami oraz innymi materiałami edukacyjnymi. Podczas programowania rozwijane było u dzieci logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej. Autorzy programu dążyli to tego, by dzieci uczyły się prawidłowo tworzyć kod, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat. Podczas zajęć plastycznych w naszym przedszkolu wykonywane były również oryginalne, często zaskakujące prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Dzieci sięgnęły również po surowce wtórne, dając im drugie życie w formie najróżniejszych „ekodzieł” m. in. choinek. Dzięki tym wszystkim zadaniom u dzieci kształtowanych było wiele kompetencji, m.in. porozumiewania się w języku ojczystym lub w językach obcych, matematycznych i naukowo-technicznych, informatycznych, uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości a także społecznych i obywatelskich. W realizację zadań zaangażowane były wszystkie grupy i nauczycielki przedszkola. Całość koordynowała Emilia Ziętkowska, która również wzięła udział w kursie „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, który przeprowadzono w formule e-learningowej. Przedszkole za swoje działania ocenione zostało na 100%, co potwierdzono przyznaniem placówce certyfikatu ,,Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”. To już drugi tego typu certyfikat.