Dla rodziców

Informacje dla rodziców

Innowacja pedagogiczna

Warto przeczytać

Rada rodziców

Przedszkole coraz częściej postrzegane jest jako instytucja o demokratycznej strukturze, ściśle współpracująca z rodziną. Wpływ na wzrost roli i pozycji rodziców w przedszkolu mają: rosnące potrzeby społeczne, demokratyzacja życia, większa konkurencja na rynku, uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania w przedszkolu ciał społecznych-takich jak rada rodziców.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Działdowo 10 8215 1029 2002 0031 3243 0001

Kinga Spalding – Sowińska

Przewodnicząca

Paulina Kłosowska

Zastępca przewodniczącej

Marta Cejmer

Sekretarz

Beata Jacoszek

Skarbnik

Skip to content