Dla rodziców

Informacje dla rodziców

 

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4
 PRZEDSZKOLU NR 4 W DZIAŁDOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do Przedszkola nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 przez 1 miesiąc:
  od 1 lipca 2024r. (poniedziałek) do 26 lipca 2024r. (piątek) zgodnie
  z arkuszem organizacyjnym.

 

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w maju
  od 06.05.2024r. (poniedziałek) do 24.05.2024r. (piątek) poprzez dostarczenie wniosku do sekretariatu w godz. 7.30 – 15.30 lub do nauczyciela grupy.

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy pobrać od nauczycieli lub ze strony internetowej https://przedszkole4dzialdowo.pl/ w zakładce Dla Rodziców.
 1. Decyzją wicedyrektora mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.
 1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny z podziałem na grupy zostanie podana do wiadomości w dniu 31.05.2024 r. (piątek) o godz. 1200 poprzez wywieszenie listy na tablicy informacyjnej
  w holu przedszkola.
 1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego, Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową kontakt@przedszkole4dzialdowo.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie.
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od wolnych miejsc i od decyzji wicedyrektora. O decyzji Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową za pomocą programu iPrzedszkole lub pisemnie.                
 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie należy dokonać
  najpóźniej w terminie do 15 sierpnia 2024r.
 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.

 Wniosek do pobrania

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 W DZIAŁDOWIE

Pliki do pobrania: pdf

Innowacja pedagogiczna

Warto przeczytać

Wspieraj! Nie wyręczaj

  WSPIERAJ! NIE WYRĘCZAJ!– CO OZNACZA SAMODZIELNOŚĆ U PRZEDSZKOLAKA?   Podstawowym warunkiem usamodzielnienia się dziecka jest jego zaradność, czyli umiejętność wykonywania pewnych czynności – zwłaszcza samoobsługowych – bez pomocy dorosłych. ...

Więcej informacji

Rada rodziców

Przedszkole coraz częściej postrzegane jest jako instytucja o demokratycznej strukturze, ściśle współpracująca z rodziną. Wpływ na wzrost roli i pozycji rodziców w przedszkolu mają: rosnące potrzeby społeczne, demokratyzacja życia, większa konkurencja na rynku, uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania w przedszkolu ciał społecznych-takich jak rada rodziców.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Działdowo 10 8215 1029 2002 0031 3243 0001

Kinga Spalding – Sowińska

Przewodnicząca

Daniel Wilamowski

Zastępca przewodniczącej

Martyna Wróblewska

Sekretarz

Beata Jacoszek

Skarbnik

Skip to content