Dla rodziców

Informacje dla rodziców

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 W DZIAŁDOWIE

Pliki do pobrania: pdf

Innowacja pedagogiczna

Warto przeczytać

Wspieraj! Nie wyręczaj

  WSPIERAJ! NIE WYRĘCZAJ!– CO OZNACZA SAMODZIELNOŚĆ U PRZEDSZKOLAKA?   Podstawowym warunkiem usamodzielnienia się dziecka jest jego zaradność, czyli umiejętność wykonywania pewnych czynności – zwłaszcza samoobsługowych – bez pomocy dorosłych. ...

Więcej informacji

Rada rodziców

Przedszkole coraz częściej postrzegane jest jako instytucja o demokratycznej strukturze, ściśle współpracująca z rodziną. Wpływ na wzrost roli i pozycji rodziców w przedszkolu mają: rosnące potrzeby społeczne, demokratyzacja życia, większa konkurencja na rynku, uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania w przedszkolu ciał społecznych-takich jak rada rodziców.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Działdowo 10 8215 1029 2002 0031 3243 0001

Kinga Spalding – Sowińska

Przewodnicząca

Daniel Wilamowski

Zastępca przewodniczącej

Martyna Wróblewska

Sekretarz

Beata Jacoszek

Skarbnik

Skip to content