DEKLARACJE

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  roku  2024/2025 dzieci, które obecnie uczęszczają do  ZPO4 Przedszkola nr 4 w Działdowie, ul. Mrongowiusza 7:

 1. W dniach od 12 lutego ( poniedziałek ) do 18 lutego 2024r. (niedziela do 24.00 godz.) wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
 2. Otwórz zakładkę „deklaracje”
 3. Wypełnij, wydrukuj i podpisz (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i złóż wersję papierową w przedszkolu do 19.02.2024r. ( poniedziałek ).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy złożą deklarację w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, nie mogą brać udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli Rodzice/prawni opiekunowie chcą, by dziecko uczęszczało do innego przedszkola,  nie składają deklaracji, tylko biorą udział w rekrutacji na rok 2024/2025.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do ZPO4 Przedszkola nr 4 przy ul. Mrongowiusza 7 na rok 2024/2025:

Rodzicu/Prawny opiekunie zapoznaj się proszę z zasadami, terminami i kryteriami rekrutacji na rok 2024/2025:

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

 1. Wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
 2. Otwórz zakładkę „wniosek”
 3. Wypełnij, wydrukuj i podpisz (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i złóż wersję papierową w przedszkolu do 08.03.2024 r. (piątek) wraz z załącznikami.

Rodzice wybierają od jednego do trzech  przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności. Wniosek w wersji papierowej składają tylko do przedszkola 1-go wyboru.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona w dniu 27 marca 2024 r. (środa).

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka przez Rodziców/prawnych opiekunów do ZPO4 Przedszkola nr 4 przy ul. Mrongowiusza 7 odbywać się będzie w dniach  od 27 marca (środa) do  9 kwietnia 2024r. (wtorek).

Lista dzieci przyjętych do ZPO4 Przedszkola nr 4 przy ulicy Mrongowiusza 7 zostanie wywieszona w dniu 12 kwietnia 2024r. (piątek).

Załączniki:

 1. Oświadczenie nr 1_o sytuacji rodzinnej
 2. Oświadczenie nr 2_informujące o wielodzietności rodziny kandydata
 3. Oświadczenie nr 3_o samotnym wychowaniu dziecka
 4. Oświadczenie nr 4_informujące o potrzebach dziecka
 5. Oświadczenie nr 5_wyrażenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona na wolne miejsca odbywać się będzie w dniach    od 13 maja (poniedziałek) do 27 maja 2024 r. (poniedziałek).

O przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się również Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy – Miasta Działdowo.

 

Instrukcja: Jak podpisać profilem zaufanym – załącznik