Zestawienie opłat z wyżywienie

Do dnia 8-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola należy odbierać zestawienie z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr konta podanego w umowie)

Skip to content