Opłaty, przypomnienie

Przypominamy, iż ostateczny termin dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 28-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.

Skip to content