Rekrutacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Rodzice

Po zapoznaniu się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdującą się w zakładce Aktualności, proszę o wypełnienie Oświadczenia nr 6 o wyrażeniu woli przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola nr 4 w Działdowie w terminie od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r. i przesłanie go e-mailem na adres przedszkola do godz. 15.00.
Nie przesłanie wypełnionego oświadczenia w terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominamy, iż kandydat zakwalifikowany to nie znaczy, że zostanie przyjęty do przedszkola.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola 18.05.2020 r. o godz. 9.00.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Lidia Krawczyk

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z rekrutacji uzupełniającej