Wnioski

Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Zarządzenie

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 4 w Działdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19