Opłaty, przypomnienie

Opłaty, przypomnienie Przypominamy, iż ostateczny termin dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 28-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.

Zestawienie opłat z wyżywienie

Zestawienie opłat z wyżywienie Do dnia 8-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola należy odbierać zestawienie z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr …