slide 1Aktualności


Szanowni Rodzice!

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola nr 4 w Działdowie. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w terminie od 12 lutego 2018r.
do 12 marca 2018r.

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać z naszej strony internetowej lub w sekretariacie Przedszkola nr 4 w Działdowie.

Szczegóły i objaśnienia dotyczące rekrutacji zamieszczone są w zakładce rekrutacja.

Zapraszamy do zapisów.Przypominamy, że w przedszkolu trwa zbiórka zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek. Zapraszamy do udziału w tych akcjach.Do dnia 8-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola należy odbierać zestawienie z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr konta podanego w umowie)


Przypominamy, iż ostateczny termin dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 25-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.