slide 1Strona Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Działdowie


„Dajmy dzieciom słońce
dajmy dzieciom miłość
dajmy dzieciom radość
żeby łez nie było…”

Wanda Chotomska


Przedszkole Miejskie nr 4 to przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby. Wspomaga je i kieruje jego rozwojem, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Wszyscy pracownicy poprzez swoje działania dążą do tego by tworzyć przedszkole będące miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym na oczekiwania i potrzeby wszystkich wychowanków, rodziców.
Robimy wszystko by było miejscem gdzie można pokonywać lęki, uczyć się miłości, dobroci i dostrzegania piękna. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole swoim wychowaniem i nauczaniem obejmuje dzieci w pięciu oddziałach przedszkolnych i jednym zerowym, mieszczącym się w Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Jagiełły 33.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 - 17.00, oddział zerowy od 8.00 do 13.00.

wykonanie: swprojekt