slide 1Aktualności


Szanowni Rodzice!

W oparciu o art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2203) informuję, że od września 2018r. NIE BĘDĄ podpisywane umowy o świadczenie usług dotyczących wyżywienia dziecka w przedszkolu.
O podpisywaniu dokumentu zamiennego poinformujemy w terminie późniejszym.


ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Przypominamy, że w przedszkolu trwa zbiórka zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek. Zapraszamy do udziału w tych akcjach.Do dnia 8-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola należy odbierać zestawienie z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr konta podanego w umowie)


Przypominamy, iż ostateczny termin dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 25-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.